Discriminerende uitingen gezien op internet? Meld het bij MiND! Iedereen in Nederland heeft recht op een gelijke behandeling. Discriminatie is verboden, ook online. Veel websites, blogs en sociale media hebben daarom een goed moderatiebeleid. Toch worden ook op internet groepen gediscrimineerd. MiND is het landelijke meldpunt voor strafbare, discriminerende uitingen op internet.

“Wees geen toeschouwer. Discriminatie verdient geen podium!”

Statement

Naar aanleiding van de berichtgeving op 1 december over de beoordeling van een melding bij MiND zijn de betreffende uitingen opnieuw onderzocht. We concluderen dat de uitingen in eerste instantie onjuist zijn beoordeeld. Dat betreuren we ten zeerste.

lees verder

Discriminatiepartners publiceren gezamenlijk jaarrapport discriminatie in Nederland

Voor het eerst is op landelijk niveau een gezamenlijk jaarrapport over discriminatie verschenen waarin de registraties van politie, anti-discriminatievoorzieningen (ADV’s) het College voor de Rechten van de Mens en MiND in samenhang worden gepresenteerd. Dit geeft een vollediger beeld van de aard van discriminatie-incidenten en -meldingen die zich voordoen in de maatschappij.

lees verder