Discriminerende uitingen gezien op internet? Meld het bij MiND! Iedereen in Nederland heeft recht op een gelijke behandeling. Discriminatie is verboden, ook online. Veel websites, blogs en sociale media hebben daarom een goed moderatiebeleid. Toch worden ook op internet groepen gediscrimineerd. MiND is het landelijke meldpunt voor strafbare, discriminerende uitingen op internet.

“Wees geen toeschouwer. Discriminatie verdient geen podium!”

MiND noteert forse stijging meldingen internetdiscriminatie

Bij het meldpunt voor internetdiscriminatie MiND is in 2015 fors meer gemeld. MiND ontving het afgelopen jaar 652 meldingen over discrimerende online uitingen, een ruime verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. De meeste meldingen hadden betrekking op discriminatie op grond van ras (44%) en godsdienst (22%). Ruim de helft van de uitingen (64%) werd gedaan op social media.

lees verder

Landelijke anti-discriminatiecampagne van start

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft een landelijke anti-discriminatiecampagne gelanceerd. Het thema van de campagne is ‘Zet een streep door discriminatie’.

lees verder