Privacy

MiND is onderdeel van NL Confidential. NL Confidential activeert en ondersteunt burgers via diverse meld- en hulplijnen om informatie te delen waarmee de veiligheid in Nederland wordt verhoogd. NL Confidential is een onafhankelijk intermediair tussen burgers en partijen.

NL Confidential verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees hierover meer in de Privacyverklaring NL Confidential.

Heb je een klacht?
Wij doen onze uiterste best om je goed van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over onze dienstverlening. Lees dan de Klachtenregeling NL Confidential.