Privacy Policy

MiND respecteert je online privacy en doet al het mogelijke om je privacy in relatie tot het gebruik van onze website te beschermen. Persoonsgegevens zullen nooit worden doorgegeven aan derden. Alle persoonlijke gegevens worden beschermd door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Nadat een melding is verstuurd naar MiND worden de op het formulier ingevulde gegevens opgeslagen. Alleen als de melder op de hoogte wil blijven over de melding wordt ook het e-mailadres opgeslagen.