Casus ‘Discriminatie in online advertentie’

Dagelijks verschijnen er duizenden nieuwe verkoopadvertenties op internet. MiND kreeg een melding over een advertentie waarin sprake was van discriminatie. De verkoper sloot zijn advertentietekst af met de zin: ‘P.S. De auto wordt niet verkocht aan buitenlanders’.

Dit is in strijd met het beleid van de betreffende website waarin staat dat een advertentie geen discriminerende, pornografische, beledigende, bedreigende of opruiende inhoud mag bevatten. Daarnaast mag een consument de toegang tot een publiekelijk aangeboden product niet op grond van nationaliteit worden ontzegd of beperkt. De advertentie is verwijderd door de betreffende website.

Casus ‘Haat via social media’

MiND ontving een melding over uitingen die gedaan werden via een account op Twitter. De medewerkers van MiND constateerden dat er bij de uiting ‘Joden moet je levend verbranden’ sprake was van haatzaaiende taal. Twitter is als beheerder van het platform hierover geïnformeerd. Het Twitter-account is verwijderd.