Veel meldingen uitspraken de heer Wilders

MiND krijgt veel meldingen over de uitspraken van de heer Wilders over Marokkanen tijdens de verkiezingsbijeenkomst van zijn partij op 19 maart jongstleden.

Veel van de ontvangen meldingen gaan over de videobeelden van de uitspraken die op internet staan. MiND beoordeelt deze meldingen zorgvuldig.

De uitspraken van de heer Wilders zijn echter niet online gedaan. Wij adviseren u om melding te doen bij een regionaal antidiscriminatiebureau. Daarnaast kunt u ook aangifte doen bij de politie.