MiND en Noviafacts sluiten een krachtig partnerschap tegen online discriminatie

MiND en NoviaFacts slaan de handen ineen tegen online discriminatie. Begin juli sloten de organisaties een partnerschap waarin zij zich samen hard maken voor het tegengaan van discriminatie op het internet. Met hun eigen expertise hebben MiND en NoviaFacts dezelfde doelstelling: een schoner internet.

Een belangrijke meerwaarde van de samenwerking is de uitwisseling van kennis en expertise. Daarnaast kunnen de partijen naar elkaar doorverwijzen. Voor Claudia van der Laan, directeur van NoviaFacts, is het vanzelfsprekend dat zij haar opdrachtgevers in contact brengt met MiND. “Wij zijn ontzettend blij met MiND: zij gaan voor resultaat, niet voor de schandpaal. Wanneer wij met elkaar online discriminatie zichtbaar kunnen verminderen, draagt dat bij aan internet als het geweldige platform dat het is.“

Ook voor MiND, het landelijk meldpunt voor online discriminatie, biedt de samenwerking meerwaarde. Karin Krijnen: “Het is te gemakkelijk om alleen schuldigen aan te wijzen bij discriminatie. Dat lost het probleem niet op. Door alle partijen te betrekken en ook werkelijk te helpen, kom je tot duurzame oplossingen. Dat maakt het partnerschap met NoviaFacts zo waardevol: zij hebben alle ervaring hoe online discriminatie te voorkomen en helpen bedrijven letterlijk 24/7.” 

NoviaFacts: online reputatiemanagement en klantinteractie
Dagelijks checkt NoviaFacts ruim 12.000 reacties op het internet in opdracht van kranten, fora en bedrijven. Zo blijven deze websites verschoond van discriminatie, helpt zij de discussies interessant te houden en wordt op huisregels gecontroleerd. Ook verzorgt zij andere vormen van online klantinteractie. Organisaties schakelen NoviaFacts is als onafhankelijke partij die 24/7, 365 dagen per jaar het werk uit handen neemt. www.noviafacts.nl

MiND Nederland: het meldpunt voor online discriminatie
MiND is het landelijk meldpunt voor strafbare, discriminerende uitingen op internet. Het meldpunt is in 2013 opgericht op initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. MiND onderzoekt meldingen op strafbaarheid. Als een uiting strafbaar blijkt dan verzoekt MiND de beheerder of moderator van de betreffende website om de uiting te verwijderen. Als aan een (herhaald) verzoek geen gehoor wordt gegeven zal MiND een aangiftedossier opstellen voor het Openbaar Ministerie (OM). Zij kunnen vervolgens een strafrechtelijk onderzoek starten. www.mindnederland.nl