MiND sinds 1 januari 2013 van start

Sinds 1 januari 2013 kun je bij MiND melding maken van discriminerende uitingen op internet. MiND is opgericht op initiatief van de ministeries van Veiligheid en Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Lees hier meer over MiND.