MiND in grachtenparade Amsterdam Gay Pride

Zaterdag voer MiND mee in de grachtenparade van de Amsterdam Gay Pride. Het meldpunt was te gast op de boot van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Op de boot was een brede vertegenwoordiging van het domein van Veiligheid en Justitie aanwezig: politieagenten, gevangenispersoneel, medewerkers van de brandweer en de IND, ambtenaren van het ministerie, officieren van justitie en rechters. Op de achterzijde van de boot stond een oproep om melding te maken van discriminatie op internet.

Het thema van de boot was ‘Share Justice – Security & Justice 4 all’. Met de deelname aan de Canal Parade benadrukt het ministerie het belang van de aanpak van homofoob geweld en het tegengaan van discriminatie op grond van seksuele oriëntatie of genderidentiteit.