Leeftijdsdiscriminatie en strafrecht

Elke melding van internetdiscriminatie wordt getoetst aan de hand van het Wetboek van Strafrecht en relevante jurisprudenties. MiND behandelt alleen meldingen waarbij sprake is van strafrechtelijke discriminatie. Regelmatig ontvangt MiND meldingen van leeftijdsdiscriminatie in online vacatures. Deze meldingen vallen echter onder de Wet gelijke behandeling leeftijd (WGBL) en niet onder het strafrecht. Klachten over leeftijdsdiscriminatie in vacatures kunnen gemeld worden bij het College voor de Rechten van de Mens. Het College ziet onder andere toe op naleving van mensenrechten, inclusief gelijke behandeling in praktijk, beleid en wetgeving. Het Antidiscriminatiebureau in uw regio kan in dit geval hulp en advies bieden.