Landelijke anti-discriminatiecampagne van start

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft een landelijke anti-discriminatiecampagne gelanceerd. Het thema van de campagne is ‘Zet een streep door discriminatie’.

Een eerste serie tv-spots wijst op artikel 1 van de Grondwet. Daarin staat dat in Nederland discriminatie op welke grond dan ook niet is toegestaan. In een tweede serie spots en in ander campagnemateriaal zetten bekende Nederlanders een streep door het woord discriminatie. Bekende Nederlanders sporen de rest van Nederland aan om ook zo’n statement te maken. Online kan iedereen zijn eigen poster, banner of afbeelding voor social media maken. Ook bedrijven, organisaties en gemeenten kunnen de campagne ondersteunen en materiaal maken met de naam of logo van hun organisatie. Al het campagne materiaal is hier beschikbaar: http://toolkit.discriminatie.nl/

Discriminatie.nl
De campagne richt zich op verschillende vormen van discriminatie, zoals leeftijd, herkomst, geslacht, handicap/chronische ziekte, seksuele gerichtheid en godsdienst, en op verschillende plekken waar discriminatie plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld de werkvloer, de openbare ruimte, school en op internet. De vernieuwde website discriminatie.nl wijst mensen die gediscrimineerd worden de snelste weg om melding doen. Daarnaast biedt de site informatie en antwoord op vragen.

Samenwerking
De campagne is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Veiligheid en Justitie; Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Zet ook een streep door discriminatie!