Jaarcijfers internetdiscriminatie 2016

Het afgelopen jaar is er 1.459 keer melding gedaan van discriminatie op internet. Dat blijkt uit de jaarverslagen van de meldpunten MDI en MiND. Hiervan zijn 918 meldingen gedaan bij MiND. In meer dan de helft van de gevallen gaat het om uitingen op sociale media. Met ingang van dit jaar heeft het MDI de meldingsafhandeling overgedragen aan MiND. Hiermee is er met MiND nu één landelijk meldpunt voor discriminatie op internet.

Van de 767 meldingen over uitingen op sociale media is Facebook met 57% de voornaamste bron. Ook werd er veel gemeld over uitingen via Twitter (27%). “De samenwerking met deze sociale media platforms is het afgelopen jaar geïntensiveerd”, aldus Titus Visser, directeur van MiND. “De platforms zijn bekend met de rol en werkwijze van MiND en de lijnen zijn kort. Hierdoor kunnen we snel schakelen als er sprake is van strafbare groepsdiscriminatie. De bereidheid om dergelijke verwijderverzoeken in te willigen is merkbaar toegenomen.”

MiND
MiND ontving vorig jaar 918 meldingen. De meeste meldingen gingen over discriminatie op grond van herkomst (33%). Hiervan ging een derde over personen met een donkere huidskleur. Ook over discriminatie van vluchtelingen en Marokkanen werd veel gemeld (beide 22%). Door de discussie in de samenleving over vluchtelingen is met ingang van 2016 besloten deze meldingen specifiek te registeren. Daarnaast werd er veel gemeld over discriminatie op grond van godsdienst (21%). Deze meldingen waren voornamelijk gerelateerd aan de islam (185 van de 188 meldingen). MiND heeft voor 97 uitingen een verwijderingsverzoek ingediend en uiteindelijk twee keer aangifte gedaan.

Overdracht
MiND is in 2013 opgericht op initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tegelijkertijd was Stichting Magenta/MDI sinds 1997 actief. Met ingang van dit jaar heeft het MDI de meldingsafhandeling overgedragen aan MiND. Stichting Magenta blijft in de toekomst onderzoek doen en internationaal actief in het International Network Against Cyber Hate (INACH).

Jaarverslag
Het jaarverslag van MiND is hier te downloaden.