Veelgestelde vragen

 • Wanneer is een uiting op internet strafbaar?

  Het is niet eenvoudig om een eenduidige uitleg te geven of uitingen wel of niet strafbaar zijn. MiND toetst alle meldingen op strafbaarheid aan de hand van het Wetboek van Strafrecht en de relevante jurisprudentie.

 • Ik wil een melding doen van online discriminatie. Hoe werkt dat?

  Het melden van online discriminatie kan via het meldformulier op deze website. Op het meldformulier moet je een aantal verplichte vakjes invullen. De volgende punten zijn hierbij van belang: Uiting Vul de letterlijke tekst van de discriminerende uiting in of vermeld de gesproken tekst als het om een filmpje gaat. Webadres (url) Websites zijn meestal omvangrijk en bevatten veel pagina’s. Alleen de naam van een website is daarom niet voldoende. Om de uiting te vinden heeft MiND de exacte locatie nodig. Plak daarom de volledige link van de betreffende webpagina in het betreffende vakje. Toelichting In dit vakje kun je meer informatie geven over je melding. Dit is vooral handig als de uiting op een forum of in een chatsessie staat om de locatie van de uiting nog duidelijker te beschrijven. E-mail Je kunt je e-mailadres invullen op het meldformulier. Je wordt dan geïnformeerd of de melding die je hebt gedaan door MiND als wel of niet strafbaar is beoordeeld. Dit is echter optioneel: ook zonder jouw e-mailadres neemt MiND de melding in behandeling. Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt.

 • Wat gebeurt er met mijn melding?

  De melding wordt getoetst aan het Wetboek van Strafrecht en beschikbare jurisprudentie. Als er sprake is van een strafbare uiting zoals vastgelegd in de wet, neemt MiND contact op met de beheerder of moderator van de betreffende website met het verzoek om de tekst(en) te verwijderen. Als aan een (herhaald) verzoek geen gehoor wordt gegeven zal MiND een aangiftedossier opstellen voor het Openbaar Ministerie (OM). Het OM kan een strafrechtelijk onderzoek starten naar aanleiding van het aangiftedossier.

 • Hoe blijf ik op de hoogte van mijn melding?

  Als je bij het invullen van het meldformulier je e-mailadres invult, word je geinformeerd of de melding door MiND als strafbaar is beoordeeld. Dit is echter optioneel: ook zonder jouw e-mail gegevens neemt MiND je melding in behandeling.

 • Welke mogelijkheden heeft MiND om tegen strafbare discriminerende uitingen op te treden?

  MiND zal op basis van het Wetboek van Strafrecht en relevante jurisprudenties toetsen welke uitingen strafbaar zijn. Indien een uiting strafbaar is, zal de moderator of website-eigenaar verzocht worden deze uiting te verwijderen. Als aan een (herhaald) verzoek geen gehoor wordt gegeven zal MiND een aangiftedossier opstellen voor het Openbaar Ministerie (OM). Het OM kan een strafrechtelijk onderzoek starten naar aanleiding van het aangiftedossier.

 • Wat gebeurt er als een website niet meewerkt aan het verwijderen van een discriminerende uiting?

  Als een eigenaar of moderator van een website niet wil meewerken aan het verwijderen van een strafbare uiting zal MiND een aangiftedossier voorbereiden. Dit dossier wordt gestuurd naar de Officier van Justitie die belast is met discriminatiebestrijding.

 • Wie zijn over het algemeen slachtoffer van discriminatie op internet?

  Discriminatie raakt een veelheid van groeperingen in onze samenleving. Zij worden onder andere gediscrimineerd op basis van ras, godsdienst, handicap en seksuele geaardheid.

 • Waarom is MiND opgericht?

  Nederland kent over het algemeen een degelijk moderatiebeleid. Toch blijven er altijd discriminerende uitingen verschijnen die onnodig kwetsend zijn voor groepen binnen onze samenleving. Door melding te maken bij MiND kan iedereen een bijdrage leveren aan een ‘schoner’ internet.

 • Gaat MiND actief de bestrijding van (strafbare) discriminatie op internet ter hand nemen?

  Nee, MiND gaat niet actief op zoek naar (groeps)discriminerende uitingen. MiND is er voor mensen die discriminerende uitingen melden en zal een bemiddelende rol vervullen naar moderators en eigenaren van websites om strafbare uitingen te verwijderen.

 • Is MiND ook een algemeen informatiepunt voor vragen over discriminatie?

  Nee, MiND is specifiek bedoeld voor het melden van discriminerende uitingen op internet. Voor vragen over discriminatie of het melden van discriminatie anders dan op internet zijn er regionale antidiscriminatiebureaus. Kijk voor het antidiscriminatiebureau in uw regio op deze pagina.

 • Hoe is MiND bereikbaar?

  MiND is zeven dagen per week bereikbaar voor digitale meldingen via www.mindnederland.nl. Voor vragen over MiND kun je ook bellen op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur via 088-5543222. Telefonisch worden geen meldingen aangenomen.

 • Heb je een klacht over MiND?

  Wij doen onze uiterste best om je goed van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over onze dienstverlening. Je kunt dan een officiële klacht indienen via mail@mindnederland.nl.

 • Heb je een andere vraag?

  Staat je vraag niet op deze pagina? Stuur je vraag naar mail@mindnederland.nl.