Privacy Policy

Bij het Meldpunt Internet Discriminatie (hierna MiND) vinden we het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. MiND verwerkt alle persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de Privacyverklaring MiND informeert MiND over de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt.