Links

Er zijn in Nederland verschillende organisaties die zich bezighouden met het voorkomen en bestrijden van discriminatie.

Belangenorganisaties en relevante websites

 • Art. 1

  Art.1 is het landelijk expertisecentrum op het gebied van het voorkomen en bestrijden van discriminatie op alle gronden. Art.1 onderzoekt discriminatie en verschaft helderheid over specifieke en actuele vragen. Kijk voor meer informatie op http://www.art1.nl/.

 • Anne Frank Stichting

  De Anne Frank Stichting brengt het levensverhaal van Anne Frank onder de aandacht ter bezinning op de gevaren van antisemitisme, racisme en discriminatie en het belang van vrijheid, gelijke rechten en democratie. Kijk voor meer informatie op www.annefrank.nl.

 • CIDI

  Het Centrum Informatie en Documentatie Israël is een onafhankelijke Nederlandse stichting die onder andere bijdraagt aan de bestrijding van antisemitisme en racisme. Kijk voor meer informatie op www.cidi.nl.

 • College voor de Rechten van de Mens

  Het College bevordert, bewaakt, beschermt en belicht mensenrechten. Ook oordeelt het College in individuele gevallen over discriminatie. Het College adviseert de overheid rondom het thema discriminatie. Kijk voor meer informatie op www.mensenrechten.nl.

 • COC Nederland

  Het COC komt op voor de belangen van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders en zet zich in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie. Kijk voor meer informatie op www.coc.nl.

 • Discriminatie.nl

  Via de discriminatie meld- en advieslijn (0900 -2354354) kun je melding doen van discriminatie. Kijk voor meer informatie op www.discriminatie.nl.

 • Ieder(in)

  Ieder(in) behartigt de collectieve belangen van de aangesloten lidorganisaties. Ieder(in) wil dat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. Kijk voor meer informatie op www.iederin.nl.

 • Meldknop.nl

  Meldknop.nl biedt informatie en advies voor als je problemen tegenkomt op het internet. Denk hierbij aan pesten of nare foto’s en filmpjes die tegen je zin in op internet gezet zijn. Kijk voor meer informatie op www.meldknop.nl.

 • Meldpunt Kinderporno

  Het Meldpunt Kinderporno is een particuliere stichting die zich bezighoudt met de bestrijding van afbeeldingen van seksueel kindermisbruik op en via het internet. Kijk voor meer informatie op www.meldpunt-kinderporno.nl.

 • Movisie

  Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid. Kijk voor meer informatie op www.movisie.nl.

 • Nationale Ombudsman

  De Nationale Ombudsman behandelt klachten van burgers over de overheid. De Nationale Ombudsman is onafhankelijk en onpartijdig. Kijk voor meer informatie op www.nationaleombudsman.nl.

 • Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders

  Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) is een landelijke organisatie voor de belangenbehartiging van Marokkanen in Nederland. De missie van het SMN is het verbeteren van de maatschappelijke positie van Marokkanen in Nederland en het versterken van de Marokkaanse gemeenschap met als doel volwaardig burgerschap. Kijk voor meer informatie op www.smn.nl.

 • Stichting Vredeseducatie

  De Stichting Vredeseducatie werkt aan interactieve methodieken op het terrein van de burgerschap, democratie, diversiteit, conflicthantering en de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in relatie tot het heden. Kijk voor meer informatie op www.vredeseducatie.nl.

 • Transgender Netwerk Nederland

  Stichting Transgender Netwerk Nederland zet zich in voor een genderdiverse samenleving, emancipatie van transgenders en hun omgeving en bestrijding van discriminatie. Kijk voor meer informatie op www.transgendernetwerk.nl.

 • United Against Racism

  United Against Racism is een Europees netwerk tegen nationalisme, racisme, fascisme en ter ondersteuning van migranten en vluchtelingen. United Against Racism coördineert en ondersteunt een netwerk van 560 organisaties uit 46 Europese landen. Kijk voor meer informatie op www.unitedagainstracism.org.

 • Asian Raisins

  Kijk voor meer informatie op www.asianraisins.nl.

Regionale antidiscriminatiebureaus