Casus ‘Moslimdiscriminatie’

Afgelopen maand (juni jl.) ontving MiND een melding over moslimdiscriminatie via een account op Twitter. De uiting betrof: ‘En denk nu vooral niet dat een moslim varkensvlees gaat bewerken. Dat doe je immers niet met soortgenoten.‘ Onze medewerkers hebben deze melding vanuit juridisch oogpunt behandeld en kwamen tot de inschatting dat de uiting strafbaar was. Zij verzochten Twitter om deze uiting te verwijderen en hieraan werd gehoor gegaan. Het resultaat is teruggekoppeld aan de melder.

Casus ‘Haat via social media’

MiND ontving een melding over uitingen die gedaan werden via een account op Twitter. De medewerkers van MiND constateerden dat er bij de uiting ‘Joden moet je levend verbranden’ sprake was van haatzaaiende taal. Twitter is als beheerder van het platform hierover geïnformeerd. Het Twitter-account is verwijderd.